stability

 • 91stability constant — patvarumo konstanta statusas T sritis chemija apibrėžtis Junginio susidarymo reakcijos pusiausvyros konstanta. atitikmenys: angl. stability constant rus. константа устойчивости ryšiai: sinonimas – stabilumo konstanta …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 92stability of equilibrium — pusiausvyros pastovumas statusas T sritis chemija apibrėžtis Sistemos savybė savaime grįžti į pusiausvirąją būseną pakeitus sistemos parametrus. atitikmenys: angl. stability of equilibrium rus. устойчивость равновесия …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 93stability of equilibrium — pusiausvyros stabilumas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. stability of equilibrium vok. Gleichgewichtsbeständigkeit, f rus. устойчивость равновесия, f pranc. stabilité de l’équilibre, f; stabilité d’équilibre, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 94stability of a measuring instrument — matavimo priemonės pastovumas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. stability of a measuring instrument vok. Meßbeständigkeit, f; Stabilität eines Meßmittels, f rus. стабильность средства измерений, f pranc. stabilité d’un instrument de… …

  Fizikos terminų žodynas

 • 95stability condition — stabilumo sąlyga statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. stability condition vok. Stabilitätsbedingung, f rus. условие устойчивости, f pranc. condition de stabilité, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 96stability limit — stabilumo riba statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. stability limit vok. Stabilitätsgrenze, f rus. граница устойчивости, f; предел устойчивости, m pranc. limite de stabilité, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 97stability criterion — stabilumo kriterijus statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. stability criterion vok. Stabilitätskriterium, n rus. критерий устойчивости, m pranc. critérium de stabilité, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 98stability parameter — stabilumo parametras statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. stability parameter vok. Stabilitätsparameter, m rus. параметр стабильности, m pranc. paramètre de stabilité, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 99stability theory — stabilumo teorija statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. stability theory vok. Stabilitätstheorie, f rus. теория устойчивости, f pranc. théorie de stabilité, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 100stability of the atmosphere — atmosferos pastovumas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Hidrostatinė atmosferos pusiausvyros būsena, kai iš pradinio lygio judanti oro masė yra veikiama hidrostatinės jėgos, bandančios ją grąžinti į tą patį lygį, ir susidaro… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas